Ngữ Văn 7 - Kết nối tri thức - Thầy Nguyễn Huy Hoàng

Đề cương khóa học

Thông tin giáo viên

S

4.7 Trung bình

1.4 K+ đánh giá

2 K+ sinh viên

14 khóa học

Super_editor

nguoi_dung

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%


Bình luận

Ngữ Văn 7 - Kết nối tri thức - Thầy Nguyễn Huy Hoàng

599,000 VNĐ

    ( 8.9 K )

2.8 K học viên ghi danh

Giáo viên: Super_editor

Trình độ: Lớp 7

Cấp độ: Cấp 2

Thời lượng: 5 giờ, 31 phút, 5 giây

Bài giảng: 21 video

Học liệu: 0 tài liệu

Cập nhật: 31/05/2023