Câu hỏi:

26/08/2022 1,488

Viết phương trình hoá học hoàn thành sơ đồ chuyển hoá bên, biết:

- Các chất trong sơ đồ từ H1 đến H11 là chất hữu cơ khác nhau;

- H6 là chất khí thuộc loại hidrocabon sinh ra khi hoa quả chín;

- H7 là polime thiên nhiên, thành phần chính trong nhiều loại ngũ cốc;

- H11 là polime có tính đàn hồi cao.

Viết phương trình hoá học hoàn thành sơ đồ chuyển hoá bên, biết:  - Các chất  (ảnh 1)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải:

H1

CH3COONa

H7

            (C6H10O5)n

H2

CH4

H8

C6H12O6

H3

C2H2

H9

C2H5OH

H4

CH3CHO

H10

CH2=CH-CH=CH2

H5

CH3COOH

H11

  (CH2CH=CHCH2)n

H6

C2H4

 

 

Các phương trình hóa học minh họa:

(1) CH3COONa + NaOHt0CaOCH4↑ + Na2CO3

(2) 2CH4 LLN15000CC2H2 + 3H2

(3) C2H2 + H2O Hg2+/H+CH3CHO

(4) CH3CHO + Br2 + H2O ® CH3COOH + 2HBr

(5) C2H2 + H2t0Pd/PbCO3C2H4

(6) C2H4 + H2O axitC2H5OH

(7) (C6H10O5)n+nH2Ot0axitnC6H12O6

(8) C6H12O6t0men  2C2H5OH+2CO2

(9) 2C2H5OH 4005000CMgO/Al2O3CH2=CH-CH=CH2 + 2H2O

(10) nCH2=CHCH=CH2t0Na(CH2CH=CHCH2)n

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

4. Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 (ti lệ mol 1:1) vào dung dịch HCl dư.

Viết phương trình hoá học cho phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm trên.

Xem đáp án » 26/08/2022 12,544

Câu 2:

2. Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeSO4.

Xem đáp án » 26/08/2022 10,501

Câu 3:

3. Hoà tan hỗn hợp KHSO4 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1:1) vào nước dư.

Xem đáp án » 26/08/2022 4,417

Câu 4:

Hòa tan hoàn toàn 28,8 gam FeO bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 22,4% được dung dịch X. Làm lạnh dung dịch X đến nhiệt độ thích hợp thu được dung dịch Y và 41,7 gam tinh thể FeSO4.7H2O tách ra khỏi dung dịch. Xác định nồng độ chất tan trong dung dịch Y.

Xem đáp án » 26/08/2022 2,844

Câu 5:

Hòa tan hoàn toàn 34,7 gam hỗn hợp A gồm CaCO3 và một muối cacbonat của kim loại R vào dung dịch HCl 25% vừa đủ, thu được 5,6 lít CO2 và dung dịch B chứa hai chất tan trong đó nồng độ của CaCl2 là 17,218%. Xác định kim loại R. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Xem đáp án » 26/08/2022 2,535

Câu 6:

Rót từ từ dung dịch HCl cho đến dư vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol Na2CO3 và b mol NaHCO3. Từ kết quả số liệu thực nghiệm ta có 2 đồ thị theo hình vẽ sau:

Rót từ từ dung dịch HCl cho đến dư vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol Na2CO3 (ảnh 1)

Xác định khối lượng chất tan trong dung dịch thu được khi lượng HCl rót vào dung dịch là 1,8a mol.

Xem đáp án » 26/08/2022 2,508

Câu 7:

Nung hỗn hợp X gồm CH4, CH2=CH2; CH3-CCH; CH2=CH-CCH và a (mol) H2 có Ni xúc tác (để xảy ra phản ứng cộng H2 vào liên kết đôi, liên kết ba) thu được 0,2 mol hỗn hợp Y chỉ gồm các hidrocacbon và có tỉ khối so với H2 là 17,9. Biết 0,1 mol Y phản ứng tối đa với 0,06 mol Br2 trong dung dịch. Tìm giá trị của a.

Xem đáp án » 26/08/2022 2,429

Bình luận


Bình luận