Câu hỏi:

30/09/2022 1,291

Tìm x và y, biết:

\(\frac{x}{y} = \frac{9}{4}\)và x - y = - 15.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Từ \(\frac{x}{y} = \frac{9}{4}\) suy ra tỉ lệ thức \(\frac{x}{9} = \frac{y}{4}\).

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{x}{9} = \frac{y}{4} = \frac{{x - y}}{{9 - 4}} = \frac{{ - 15}}{5}\)= -3.

Suy ra x = (-3) . 9 = -27 và y = (-3) . 4 = -12.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ba nhà đầu tư góp vốn theo tỉ lệ 4 : 5 : 6. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu tiền lãi, biết rằng tổng số tiền lãi là 450 triệu đồng và tiền lãi được chia theo tỉ lệ góp vốn?

Xem đáp án » 30/09/2022 871

Câu 2:

Người ta định làm một con đường trong 15 ngày. Một đội công nhân 45 người làm trong 10 ngày mới được nửa công việc. Hỏi phải bổ sung thêm bao nhiêu người nữa để có thể hoàn thành công việc đúng hạn (biết năng suất lao động của mỗi người như nhau)?

Xem đáp án » 30/09/2022 464

Câu 3:

Tỉ số của số học sinh của hai lớp 7A và 7B là 0,95. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh, biết số học sinh của lớp 7B nhiều hơn số học sinh của lớp 7A là 2 em?

Xem đáp án » 30/09/2022 463

Câu 4:

Lập các tỉ lệ thức có thể được từ đẳng thức 3x = 4y (x, y ≠ 0).

Xem đáp án » 30/09/2022 299

Câu 5:

Tìm ba số x, y, z biết rằng: \(\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4}\) và x + 2y - 3z = -12.

Xem đáp án » 30/09/2022 262

Câu 6:

Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số: 5; 10; 25; 50.

Xem đáp án » 30/09/2022 239

Bình luận


Bình luận