Câu hỏi:

12/07/2024 1,066

a) Số đối của 925 là…..

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Số đối của 925  là –925 .

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

d) Số đối của 5-6  là…..

Xem đáp án » 12/07/2024 1,598

Câu 2:

b) Số đối của số – 0,5 là ……..

Xem đáp án » 12/07/2024 1,399

Câu 3:

a) Số đối của số 29  là ……..

Xem đáp án » 12/07/2024 1,120

Câu 4:

e) Số đối của 3,9 là…..

Xem đáp án » 12/07/2024 1,007

Câu 5:

g) Số đối của –12,5 là…..

Xem đáp án » 12/07/2024 881

Câu 6:

Tìm năm số hữu tỉ x mà:

a) 1,1 < x < 65 ;

Xem đáp án » 12/07/2024 789

Bình luận


Bình luận