Câu hỏi:

03/10/2022 450

b) Các số 56;0,75;4,5;1  viết theo thứ tự giảm dần là:

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

b) Các số 56;0,75;4,5;1  viết theo thứ tự giảm dần là:

0,75;  56  ;  1;   4,5.

Giải thích: Quy đồng phân số ta được

56=1012; − 0,75 = 34=912 ; − 4,5 = 92=5412 ; − 1 =11=1212 .

Vì − 9 > − 10 > − 12 > − 54 nên 912>1012>1212>5412 .

Do đó,0,75>56>1>4,5 .

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

d) Số đối của 5-6  là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 1,479

Câu 2:

b) Số đối của số – 0,5 là ……..

Xem đáp án » 03/10/2022 1,249

Câu 3:

a) Số đối của số 29  là ……..

Xem đáp án » 03/10/2022 1,041

Câu 4:

a) Số đối của 925 là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 962

Câu 5:

e) Số đối của 3,9 là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 953

Câu 6:

g) Số đối của –12,5 là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 842

Câu 7:

Tìm năm số hữu tỉ x mà:

a) 1,1 < x < 65 ;

Xem đáp án » 03/10/2022 702

Bình luận


Bình luận