Câu hỏi:

09/02/2023 71

Giải hệ phương trình: 2x23y1=11x2+1y1=2

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
ĐKXĐ : y1x2

Đặt ẩn phụ 1x2=u; 1y1=y đưa về hệ 2u3v=1u+v=2

Giải được u=75; v=35

Trả lại ẩn ban đầu và giải được x=197; y=83(TMĐK)
Kết luận hệ phương trình có nghiệm duy nhất (197;83)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

b) Vẽ MP vuông góc với BC (P BC). Chứng minh: MPK=MBC

Xem đáp án » 09/02/2023 361

Câu 2:

Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình :

Hai đội công nhân làm chung một công việc và dự định 12 ngày thì hoàn thành xong. Nhưng khi làm chung được 8 ngày, thì đội I được điều động đi làm việc khác. Đội II tiếp tục làm nốt phần việc còn lại. Khi làm một mình, do cải tiến cách làm, năng suất cảu đội II tăng gấp đôi, nên đội II đẫ hoàn thành xong phần việc còn lại trong 3,5 ngày. Hỏi với năng suất ban đầu, nếu mỗi đội làm mọt mình thì sau thời gian bao lâu sẽ hoàn thành công việc trên?

Xem đáp án » 09/02/2023 243

Câu 3:

c) Chứng minh rằng: MI.MK = MP2

Xem đáp án » 09/02/2023 221

Câu 4:

c) Với a > 9, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = P.Q 

Xem đáp án » 09/02/2023 165

Câu 5:

Cho parabol (P):y=x2và đương thẳng (d):y=(2m+1)x2m (x là ẩn, m là tham số )

a) Khi m = 1. Xác định tọa độ giao điểm của (d) và (P) .

Xem đáp án » 09/02/2023 157

Câu 6:

Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn (O;R) vẽ tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (BC là tiếp điểm). Trên cung nhỏ BC lấy một điểm M bất kỳ, vẽ MI vuông góc với AB, MK vuông góc với AC (IAB,KAC) 

a) Chứng minh: tứ giác AIMK nội tiếp đường tròn

Xem đáp án » 09/02/2023 146

Câu 7:

d) Xác định vị trí của điểm M trên cung nhỏ BC để tích MI.MK.MP đạt giá trị lớn nhất.

Xem đáp án » 09/02/2023 119

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK