Câu hỏi:

10/11/2023 782

Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều âm với tốc độ  403 cm/s. Lấy  π=3,14, phương trình dao động của chất điểm là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là D

Chu kì dao động là T=31,4100=π10 sω=2πT=20 rad/s.

Ta có  A=x2+v2ω2=4+403202=4 cm.

Phương trình dao động của vật có dạng x=4cos20t+φcm.

Tại thời điểm t=0   ta có   cosφ=12sinφ=32φ=π3.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật dao động điều hoà, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là 0,5s quãng đường vật đi được trong  2s là 32cm  Gốc thời gian được chọn lúc vật qua li độ  x = 23 cm theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

Xem đáp án » 10/11/2023 4,094

Câu 2:

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục Ox, chọn gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng của vật. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật đi qua vị trí cân bằng là 1 s. Lấy  π2=10. Tại thời điểm ban đầu vật có gia tốc  a=0,1 m/s2 và vận tốc  v0=π3 cm/s. Phương trình dao động của vật là

Xem đáp án » 10/11/2023 2,891

Câu 3:

Một vật nhỏ dao động điều hòa có phương trình dạng  x=Acosωt+φcm. Tại thời điểm ban đầu vật cách vị trí cân bằng một khoảng 4 cm, vận tốc và gia tốc của vật lúc đó lần lượt là  20π3 cm/s và  100π2 cm/s2. Phương trình dao động của vật là

Xem đáp án » 10/11/2023 2,414

Câu 4:

Một vật nhỏ dao động điều hòa với chu kì T = 2 s. Khi vật cách vị trí cân bằng một khoảng 5 cm thì vật có vận tốc là  12π cm/s. Chọn mốc thời gian khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là

Xem đáp án » 10/11/2023 2,259

Câu 5:

Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 2 cm, tần số góc   5rad/s  pha ban đầu  π2rad. Phương trình dao động của vật là

Xem đáp án » 10/11/2023 1,101

Câu 6:

Một vật nhỏ dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 8 cm. Khi đi qua vị trí cân bằng vận tốc có độ lớn  40π cm/s. Gọi mốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí  23 theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

Xem đáp án » 10/11/2023 885

Bình luận


Bình luận