Câu hỏi:

01/12/2023 408

Cho sin α = 35 và 0° < α < 90°. Giá trị của cos α là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có: sin2 α + cos2 α = 1 cos2 α = 1 – sin2 α.

cos α = ±1sin2α = ±1352=  ±45.

Vì 0° < α < 90° nên cos α > 0.

Vậy cosα=45.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tan α = 5, với π < α < 3π2. Khi đó cos α có giá trị bằng

Xem đáp án » 01/12/2023 1,440

Câu 2:

cos (x + 2023π) bằng kết quả nào sau đây?

Xem đáp án » 01/12/2023 826

Câu 3:

Trên nửa đường tròn đơn vị cho góc α sao cho sin α = 23 và cos α < 0. Khi đó tan α có giá trị bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 01/12/2023 456

Câu 4:

Cho cos α = 13 và 0 < α < π2. Khi đó sin α có giá trị là:

Xem đáp án » 01/12/2023 271

Câu 5:

Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 01/12/2023 219

Câu 6:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 01/12/2023 186

Bình luận


Bình luận