Câu hỏi:

04/12/2023 195

Cho xOy^=60°,  Ot là tia phân giác của góc đó. Lấy điểm A trên tia Ox, điểm B trên tia Oy sao cho ABO^=30°  (A, B không trùng O). Kẻ AH, BK vuông góc Ot. Gọi I là giao điểm của AB và HK như hình vẽ:

Cho góc  xOy= 60 độ , Ot là tia phân giác của góc đó. Lấy điểm A trên tia Ox, điểm B trên tia Oy sao cho (ảnh 1)

Có bao nhiêu đường vuông góc trong hình vẽ trên?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Cho góc  xOy= 60 độ , Ot là tia phân giác của góc đó. Lấy điểm A trên tia Ox, điểm B trên tia Oy sao cho (ảnh 2)

Vì AH, BK vuông góc với Ot nên có 1 đường vuông góc kẻ từ A đến Ot và 1 đường vuông góc kẻ từ B đến Ot.

Xét AOB có OAB^+OBA^+AOB^=180°  (tổng ba góc trong một tam giác)

Hay OAB^+30°+60°=180°

Suy ra OAB^=90°  nên AB Ox. Khi đó BA là 1 đường vuông góc kẻ từ B đến Ox.

Vậy có 3 đường vuông góc trong hình vẽ trên, ta chọn phương án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC vuông tại B có AD là tia phân giác của góc BAC (D BC). Biết BD = 3 cm. Khoảng cách từ D đến đường thẳng AC bằng

Xem đáp án » 04/12/2023 396

Câu 2:

Cho hình chữ nhật NMQP có MN = 2 cm, MQ = 5 cm. Khoảng cách từ P đến MN và MQ lần lượt là:

Xem đáp án » 04/12/2023 311

Câu 3:

Cho hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB = 4 cm, đáy lớn CD = 7 cm. Biết diện tích hình thang bằng 22 cm2, khoảng cách giữa hai đáy AB và CD bằng:

Xem đáp án » 04/12/2023 291

Câu 4:

Cho hình vẽ dưới đây:

Cho hình vẽ dưới đây:   Số đường xiên kẻ từ điểm M đến đường thẳng d là: A. 1; B. 2; C. 3; D. 4. (ảnh 1)

Số đường xiên kẻ từ điểm M đến đường thẳng d là:

Xem đáp án » 04/12/2023 270

Câu 5:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

Xem đáp án » 04/12/2023 214

Câu 6:

Cho hình chữ nhật ABCD, điểm E nằm trên cạnh CD. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 04/12/2023 202

Bình luận


Bình luận