Câu hỏi:

21/03/2024 44

đồ ở Hình 1 thể hiện kịch bản Mèo kiểm tra em làm toán. Em hãy quan sát đồ trả lời các câu hỏi sau: 

1. Ở bước 2 phải nhập vào số nào thìBước 3 sẽ cho thực hiện hành động A? 

2. Với một số nhập vàoBước 2 thìBước 3 sẽ chỉ thực hiện tiếp một trong hai hành động A B hay thực hiện cả hai hành động đó? 

 

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. Ở bước 2 phải nhập vào số 11 thìBước 3 sẽ cho thực hiện hành động A 

2. Với một số nhập vàoBước 2 thìBước 3 sẽ chỉ thực hiện tiếp một trong hai hành động A B. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy tạo chương trình để mỗi khi phím “d” được nhấn thì nhân vật Mèo di chuyển sang phải 100 bước.

Xem đáp án » 21/03/2024 81

Câu 2:

Em hãy tạo chương trình điều khiển nhân vật Beetle (Hình 9). Khi chạy chương trình, mỗi lần nháy chuột thì nhân vật Beetle di chuyển tới vị trí con trỏ chuột máy tính. 

 

Xem đáp án » 21/03/2024 77

Câu 3:

Em hãy chọn mỗi cụm từcột bên phải ghép với một cụm từcột bên trái để thành các câu hợp (Bảng 1). Kết quả được đưa ra dưới dạng cặp ghép, dụ (1, C). 

Xem đáp án » 21/03/2024 60

Câu 4:

hai nhân vật Chó Mèo trên vùng Sân khấu. Chúng không chạm vào nhau. Khối lệnh điều khiển nhân vật Chó được cho ở Hình 8. Nếu nháy chuột vào khối lệnh này thì lệnh nào sau đây được thực hiện?
 

Xem đáp án » 21/03/2024 38

Câu 5:

Em hãy tạo các chương trình cho ở Hình 2 Hình 3 rồi thực hiện các việc sau: 

1. Chạy chương trình ở Hình 2 hai lần với số nhập vàolần thứ nhất lần thứ hai tương ứng 11 15. Em hãy cho biết trong lần chạy nào chương trình thông báo kết quả cộng đúng? 

2. Chạy chương trình ở Hình 3 hai lần cũng với số nhập vào 11 15. Em hãy cho biết chương trình thông báo kết quả cộng hai số mỗi lần chạy chương trình. 

 

Xem đáp án » 21/03/2024 36

Bình luận


Bình luận