Câu hỏi:

14/07/2019 93,413

Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế ở nước ta chuyển dịch theo hướng nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Mục 2, SGK/74 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây?

Xem đáp án » 14/07/2019 74,178

Câu 2:

Nhận định nào dưới đây không đúng với đặc điểm lao động nước ta?

Xem đáp án » 14/07/2019 57,090

Câu 3:

Chất lượng nguồn lao động nước ta còn nhiều hạn chế, nguyên nhân chủ yếu là do

Xem đáp án » 14/07/2019 41,479

Câu 4:

Trong các biện pháp dưới đây, biện pháp nào là cấp bách để nâng cao lượng nguồn lao động của nước ta hiện nay?

Xem đáp án » 14/07/2019 34,102

Câu 5:

Cơ cấu lao động phân theo thành thị, nông thôn ở nước ta có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 14/07/2019 29,214

Câu 6:

Trong cơ cấu lao động có việc làm ở nước ta phân theo trình độ chuyên môn kĩ thuật, thành phần chiếm tỉ trọng cao nhất là

Xem đáp án » 14/07/2019 26,553

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK