Câu hỏi:

14/07/2019 22,621

Chất lượng lao động nước ta ngày càng được nâng lên, chủ yếu do

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Mục 1, SGK/73 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế ở nước ta chuyển dịch theo hướng nào sau đây?

Xem đáp án » 14/07/2019 92,455

Câu 2:

Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây?

Xem đáp án » 14/07/2019 73,703

Câu 3:

Nhận định nào dưới đây không đúng với đặc điểm lao động nước ta?

Xem đáp án » 14/07/2019 56,976

Câu 4:

Chất lượng nguồn lao động nước ta còn nhiều hạn chế, nguyên nhân chủ yếu là do

Xem đáp án » 14/07/2019 41,309

Câu 5:

Trong các biện pháp dưới đây, biện pháp nào là cấp bách để nâng cao lượng nguồn lao động của nước ta hiện nay?

Xem đáp án » 14/07/2019 34,024

Câu 6:

Cơ cấu lao động phân theo thành thị, nông thôn ở nước ta có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 14/07/2019 29,112

Câu 7:

Trong cơ cấu lao động có việc làm ở nước ta phân theo trình độ chuyên môn kĩ thuật, thành phần chiếm tỉ trọng cao nhất là

Xem đáp án » 14/07/2019 26,520

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK