Câu hỏi:

14/07/2019 49,296

Để giảm bớt tình trạng di dân tự do vào các đô thị, giải pháp chủ yếu và lâu dài là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Để giảm bớt tình trạng di dân tự do vào các đô thị tìm việc làm thì giải pháp chủ yếu và lâu dài nhất là xây dựng nông thôn mới, đa dạng hóa hoạt động kinh tế ở nông thôn, điều đó sẽ tạo nhiều việc làm ở các khu vực nông thôn.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần lớn dân cư nước ta hiện sống ở nông thôn do

Xem đáp án » 14/07/2019 62,473

Câu 2:

Nhận định nào sau đây không đúng về ảnh hưởng tích cực của quá trình đô thị hóa?

Xem đáp án » 25/05/2020 60,889

Câu 3:

Để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của đô thị cần

Xem đáp án » 14/07/2019 59,258

Câu 4:

Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị ở nước ta trong những năm qua có đặc điểm nào dưới đây?

Xem đáp án » 14/07/2019 50,955

Câu 5:

Vùng có số dân đô thị nhiều nhất nước ta là

Xem đáp án » 14/07/2019 45,064

Câu 6:

Đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 14/07/2019 29,052

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK