Câu hỏi:

24/07/2019 28,677

Trong các đặc điểm sau :

(1) Các tế bào nối đầu với nhau thành ống dài đi từ lá xuống rễ.

(2) Gồm những tế bào chết.

(3) Thành tế bào được linhin hóa.

(4) Đầu của tế bào này gắn với đầu của tế bào kia thành những ống dài từ rễ lên lá.

(5) Gồm những tế bào sống.

Mạch gỗ có bao nhiêu đặc điểm đã nói ở trên?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Đặc điểm đúng là: (2), (3), (4)

(1) Sai. Các tế bào mạch gỗ cùng loại nối đầu với nhau thành ống dài từ rễ lên lá.

(5) Sai. Các tế bào mạch gỗ là những tế bào chết, được linhin hóa để tạo thuận lợi cho dòng dịch mạch gỗ di chuyển ngược chiều trọng lực.

Trong các đặc điểm sau Mạch gỗ có bao nhiêu đặc điểm đã nói ở trên (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Động lực của dòng mạch rây là sự chệnh lệch áp suất thẩm thấu giữa?

Xem đáp án » 24/07/2019 83,268

Câu 2:

Tế bào mạch gỗ của cây gồm quản bào và?

Xem đáp án » 24/07/2019 83,247

Câu 3:

Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu?

Xem đáp án » 24/07/2019 68,209

Câu 4:

Chất tan được vận chuyển chủ yếu trong hệ mạch rây là?

Xem đáp án » 24/07/2019 33,772

Câu 5:

Dịch mạch rây có thành phần chủ yếu là?

Xem đáp án » 24/07/2019 29,234

Câu 6:

Trong một thí nghiệm chứng minh dòng mạch gỗ và dòng mạch rây, người ta tiến hành tiêm vào mạch rây thuộc phần giữa thân của một cây đang phát triển mạnh một dung dịch màu đỏ; đồng thời, một dung dịch màu vàng được tiêm vào mạch gỗ của thân ở cùng độ cao. Hiện tượng nào dưới đây có xu hướng xảy ra sau khoảng một ngày?

Xem đáp án » 24/07/2019 16,875

Bình luận


Bình luận