Câu hỏi:

24/07/2019 16,547

Trong một thí nghiệm chứng minh dòng mạch gỗ và dòng mạch rây, người ta tiến hành tiêm vào mạch rây thuộc phần giữa thân của một cây đang phát triển mạnh một dung dịch màu đỏ; đồng thời, một dung dịch màu vàng được tiêm vào mạch gỗ của thân ở cùng độ cao. Hiện tượng nào dưới đây có xu hướng xảy ra sau khoảng một ngày?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Dòng mạch gỗ luôn di chuyển từ rễ lên ngọn cây → mang theo thuốc nhuộm vàng lên ngọn cây.

Dòng mạch rây vận chuyển các chất hữu cơ đến khắp cái cây để nuôi sống cây → mang thuốc nhuộm đỏ đi khắp cây.

Ngọn cây có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tế bào mạch gỗ của cây gồm quản bào và?

Xem đáp án » 24/07/2019 83,024

Câu 2:

Động lực của dòng mạch rây là sự chệnh lệch áp suất thẩm thấu giữa?

Xem đáp án » 24/07/2019 82,865

Câu 3:

Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu?

Xem đáp án » 24/07/2019 67,911

Câu 4:

Chất tan được vận chuyển chủ yếu trong hệ mạch rây là?

Xem đáp án » 24/07/2019 33,551

Câu 5:

Dịch mạch rây có thành phần chủ yếu là?

Xem đáp án » 24/07/2019 29,037

Câu 6:

Trong các đặc điểm sau :

(1) Các tế bào nối đầu với nhau thành ống dài đi từ lá xuống rễ.

(2) Gồm những tế bào chết.

(3) Thành tế bào được linhin hóa.

(4) Đầu của tế bào này gắn với đầu của tế bào kia thành những ống dài từ rễ lên lá.

(5) Gồm những tế bào sống.

Mạch gỗ có bao nhiêu đặc điểm đã nói ở trên?

Xem đáp án » 24/07/2019 28,434

Bình luận


Bình luận