Câu hỏi:

24/07/2019 28,949

Dịch mạch rây có thành phần chủ yếu là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

- Dòng mạch rây còn gọi là dòng đi xuống giúp vận chuyển dịch mạch rây từ các tế bào quang hợp trong phiến lá vào cuống lá rồi đến nơi cần sử dụng hoặc dự trữ (rễ, hạt, củ, quả,…).

- Dịch mạch rây gồm chủ yếu là saccarôzơ, các axit amin, vitamin, hoocmôn thực vật, một số hợp chất hữu cơ khác (như ATP...), một số ion khoáng được sử dụng lại, đặc biệt rất nhiều ion kali làm cho dịch mạch rây có pH từ 8 – 8,5.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tế bào mạch gỗ của cây gồm quản bào và?

Xem đáp án » 24/07/2019 82,938

Câu 2:

Động lực của dòng mạch rây là sự chệnh lệch áp suất thẩm thấu giữa?

Xem đáp án » 24/07/2019 82,663

Câu 3:

Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu?

Xem đáp án » 24/07/2019 67,775

Câu 4:

Chất tan được vận chuyển chủ yếu trong hệ mạch rây là?

Xem đáp án » 24/07/2019 33,476

Câu 5:

Trong các đặc điểm sau :

(1) Các tế bào nối đầu với nhau thành ống dài đi từ lá xuống rễ.

(2) Gồm những tế bào chết.

(3) Thành tế bào được linhin hóa.

(4) Đầu của tế bào này gắn với đầu của tế bào kia thành những ống dài từ rễ lên lá.

(5) Gồm những tế bào sống.

Mạch gỗ có bao nhiêu đặc điểm đã nói ở trên?

Xem đáp án » 24/07/2019 28,387

Câu 6:

Trong một thí nghiệm chứng minh dòng mạch gỗ và dòng mạch rây, người ta tiến hành tiêm vào mạch rây thuộc phần giữa thân của một cây đang phát triển mạnh một dung dịch màu đỏ; đồng thời, một dung dịch màu vàng được tiêm vào mạch gỗ của thân ở cùng độ cao. Hiện tượng nào dưới đây có xu hướng xảy ra sau khoảng một ngày?

Xem đáp án » 24/07/2019 16,309

Bình luận


Bình luận