Câu hỏi:

24/07/2019 66,353

Khi tế bào khí khổng no nước thì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Khi tế bào khí no nước thì thành mỏng căng ra làm cho thành dày căng theo, khí khổng mở ra làm tăng cường sự thoát hơi nước.

Khi tế bào khí khổng no nước thì thành mỏng căng ra, thành dày co lại làm cho khí khổng (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thoát hơi nước có những vai trò nào trong các vai trò sau đây ?

(1) Tạo lực hút đầu trên.

(2) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào nhưng ngày nắng nóng.

(3) Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

(4) Giải phóng O2 giúp điều hòa không khí.

Phương án trả lời đúng là :

Xem đáp án » 24/07/2019 117,413

Câu 2:

Khi xét về ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến sự thoát hơi nước, điều nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 24/07/2019 71,348

Câu 3:

Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là?

Xem đáp án » 24/07/2019 60,309

Câu 4:

Khi tế bào khí khổng mất nước thì?

Xem đáp án » 24/07/2019 54,748

Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây không đúng về hiện tượng ứ giọt ở các thực vật?

Xem đáp án » 24/07/2019 44,940

Câu 6:

Độ ẩm đất liên quan chặt chẽ đến quá trình hấp thụ nước của rễ như thế nào?

Xem đáp án » 24/07/2019 29,313

Bình luận


Bình luận