Câu hỏi:

25/07/2019 101,915

Sắc tố tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành ATP, NADPH trong quang hợp là ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Trong các sắc tố quang hợp, chỉ có diệp lục a tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH. Các sắc tố khác chỉ hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền năng lượng đó cho diệp lục a.

Carôtennôit → Diệp lục b → Diệp lục a → Diệp lục a ở trung tâm phản ứng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp ?

Xem đáp án » 25/07/2019 159,055

Câu 2:

Lá cây có màu xanh lục vì?

Xem đáp án » 25/07/2019 103,328

Câu 3:

Trong các phát biểu sau :

(1) Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.

(2) Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho Y học.

(3) Cung cấp năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.

(4) Điều hòa trực tiếp lượng nước trong khí quyển.

(5) Điều hòa không khí.

Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp ?

Xem đáp án » 25/07/2019 49,313

Câu 4:

Các tilacôit không chứa?

Xem đáp án » 25/07/2019 28,888

Câu 5:

Hãy chú thích cho hình bên :

         

Phương án chú thích đúng là :

Xem đáp án » 25/07/2019 11,667

Bình luận


Bình luận