Câu hỏi:

25/07/2019 158,986

Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

A. Đúng. Quang hợp chuyển hóa năng lượng ánh sáng Mặt Trời thành năng lượng được tích lũy trong các hợp chất hữu cơ.

B. Đúng. Quang hợp là quá trình chuyển hóa vật chất: tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ (CO2, H2O).

C. Sai. Quang hợp không có vai trò cân bằng nhiệt độ của môi trường.

D. Đúng. Quang hợp sử dụng CO2 làm nguyên liệu và nhả ra khí O2 góp phần điều hòa không khí.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lá cây có màu xanh lục vì?

Xem đáp án » 25/07/2019 103,241

Câu 2:

Sắc tố tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành ATP, NADPH trong quang hợp là ?

Xem đáp án » 25/07/2019 101,774

Câu 3:

Trong các phát biểu sau :

(1) Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.

(2) Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho Y học.

(3) Cung cấp năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.

(4) Điều hòa trực tiếp lượng nước trong khí quyển.

(5) Điều hòa không khí.

Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp ?

Xem đáp án » 25/07/2019 49,253

Câu 4:

Các tilacôit không chứa?

Xem đáp án » 25/07/2019 28,829

Câu 5:

Hãy chú thích cho hình bên :

         

Phương án chú thích đúng là :

Xem đáp án » 25/07/2019 11,642

Bình luận


Bình luận