Câu hỏi:

25/07/2019 11,667

Hãy chú thích cho hình bên :

         

Phương án chú thích đúng là :

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp ?

Xem đáp án » 25/07/2019 159,055

Câu 2:

Lá cây có màu xanh lục vì?

Xem đáp án » 25/07/2019 103,328

Câu 3:

Sắc tố tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành ATP, NADPH trong quang hợp là ?

Xem đáp án » 25/07/2019 101,914

Câu 4:

Trong các phát biểu sau :

(1) Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.

(2) Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho Y học.

(3) Cung cấp năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.

(4) Điều hòa trực tiếp lượng nước trong khí quyển.

(5) Điều hòa không khí.

Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp ?

Xem đáp án » 25/07/2019 49,313

Câu 5:

Các tilacôit không chứa?

Xem đáp án » 25/07/2019 28,888

Bình luận


Bình luận