Câu hỏi:

12/07/2024 2,949

Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 2, -17, 5, 1, -2, 0

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dãy số nguyên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là :

     –17 < –2 < 0 < 1 < 2 < 5.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:  -101, 15, 0, 7, -8, 2001

Xem đáp án » 12/07/2024 3,757

Câu 2:

Xem trục số nằm ngang (h.42). Điền các từ: bên phải, bên trái, lớn hơn, nhỏ hơn hoặc các dấu: “>”, “<” vào chỗ trống dưới đây cho đúng:

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

a) Điểm -5 nằm ..... điểm -3, nên -5 ..... -3, và viết: -5 ..... -3;

b) Điểm 2 nằm ..... điểm -3, nên 2 ..... -3, và viết: 2 ..... -3;

 

c) Điểm -2 nằm ..... điểm 0, nên -2 ..... 0, và viết: -2 ..... 0.

Xem đáp án » 12/07/2024 1,305

Câu 3:

So sánh:

a) 2 và 7;        b) -2 và -7;        c) -4 và 2;

d) -6 và 0;        e) 4 và -2;        g) 0 và 3.

Xem đáp án » 12/07/2024 583

Câu 4:

Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau 2000, -3011, -10.

Xem đáp án » 12/07/2024 558

Câu 5:

Điền các dấu ">"; "<", "=" vào ô trống

Xem đáp án » 12/07/2024 555

Câu 6:

Tìm  x biết

a) -5<x<0

b) -3<x<3

Xem đáp án » 12/07/2024 537

Bình luận


Bình luận