Câu hỏi:

28/02/2020 711

Tính giá trị của biểu thức: (-1).(-2).(-3).(-4).(-5).b với b = 20

Trả lời:

b = 20 thì ta thay 20 vào vị trí của b trong biểu thức.

(–1) . (–2) . (–3) . (–4) . (–5) . b

= (–1) . (–2) . (–3) . (–4) . (–5) . 20

= – (1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 20)

= – 2400

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính: 63.(-25) + 25.(-23)

Xem đáp án » 28/02/2020 900

Câu 2:

Giá trị của tích m.n2 với m = 2, n = -3 là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây:

A. -18    B. 18    C. -36    D. 36

Xem đáp án » 28/02/2020 823

Câu 3:

Giải thích vì sao (-1)3 = -1. Có còn số nguyên nào khác mà lập phương của nó cũng bằng chính nó?

Xem đáp án » 28/02/2020 669

Câu 4:

So sánh: 13.(-24).(-15).(-8).4 với 0

Xem đáp án » 28/02/2020 609

Câu 5:

So sánh: (-16).1253.(-8).(-4).(-3) với 0

Xem đáp án » 28/02/2020 551

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »