Câu hỏi:

11/08/2019 9,181

Số đồng phân amin có công thức tử là C4H11N là:

Trả lời:

án B

Các đồng phân amin có CTPT C4H11N là

1. CH2NH2-CH2-CH2-CH3

2. CH3-CHNH2-CH2-CH3

3. CH2NH2-CH(CH3)-CH3

4. CH3-C(NH2)(CH3)-CH3

5. CH3-NH-CH2-CH2-CH3

6. CH3-CH2-NH-CH2-CH3

7. (CH3)2CH-NH-CH3

8. (CH3)2N-CH2-CH3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

ChoX1 dãy chuyển hóa: Glyxin +HClX1 +NaOH X2. Vậy X2 là:

Xem đáp án » 11/08/2019 10,295

Câu 2:

Cho 0,1 mol amin X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4 0,5 M (loãng ) thu được dung dịch chứa 9,4 gam muối. Số công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án » 11/08/2019 6,067

Câu 3:

Cho các chất sau: ClH3N- CH2-COOH; H2N- CH( CH3)- CO-NH-CH2-COOH;CH3-NH3NO3; (HOOC- CH2- NH3)2SO4; ClH3N- CH2-CONH-CH2-COOH; CH3-COO-C6H5. Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được dung dịch chứa 2 muối là

Xem đáp án » 11/08/2019 3,928

Câu 4:

Peptit nào sau đây không tham gia phản ứng màu biure?

Xem đáp án » 11/08/2019 3,559

Câu 5:

Thủy phân hoàn toàn tripeptit X mạch hở, thu được glyxin và analin. Số công thức cấu tạo có thể có của X là:

Xem đáp án » 11/08/2019 2,963

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »