Câu hỏi:

11/08/2019 2,742

Khi phân hủy hết pentapeptit X( Gly- Ala-Val-Ala-Gly) thì thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm chứa gốc glyxyl mà dung dịch của nó có phản ứng màu biure?

Trả lời:

Đáp án A

Từ tripeptit trở lên mới có phản ứng màu biure=> điều kiện là thủy phân pentapeptit X không hoàn toàn thu được tripeptit hoặc tetrapeptit có chứa Glyxin

Gly- Ala- Val-Ala; Ala- Val- Ala- Gly

Gly- Ala- Val;  Val- Ala- Gly

=> có tất cả 4 sản phẩm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

ChoX1 dãy chuyển hóa: Glyxin +HClX1 +NaOH X2. Vậy X2 là:

Xem đáp án » 11/08/2019 10,167

Câu 2:

Số đồng phân amin có công thức tử là C4H11N là:

Xem đáp án » 11/08/2019 9,114

Câu 3:

Cho 0,1 mol amin X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4 0,5 M (loãng ) thu được dung dịch chứa 9,4 gam muối. Số công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án » 11/08/2019 5,894

Câu 4:

Cho các chất sau: ClH3N- CH2-COOH; H2N- CH( CH3)- CO-NH-CH2-COOH;CH3-NH3NO3; (HOOC- CH2- NH3)2SO4; ClH3N- CH2-CONH-CH2-COOH; CH3-COO-C6H5. Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được dung dịch chứa 2 muối là

Xem đáp án » 11/08/2019 3,851

Câu 5:

Peptit nào sau đây không tham gia phản ứng màu biure?

Xem đáp án » 11/08/2019 3,549

Câu 6:

Thủy phân hoàn toàn tripeptit X mạch hở, thu được glyxin và analin. Số công thức cấu tạo có thể có của X là:

Xem đáp án » 11/08/2019 2,903

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »