Câu hỏi:

12/08/2019 1,761

Cho các tính chất hoặc thuộc tính sau:

(1)    là chất rắn kết tinh, không màu;

(2)    tan tốt trong nước và tạo dung dịch có vị ngọt;

(3)    phản ứng với Cu(OH)2 trong NaOH ở nhiệt độ thường;

(4)    tồn tại ở dạng mạch vòng và mạch hở;

(5)    có phản ứng tráng gương;

(6)    thủy phân trong môi trường axit thu được glucozơ và fructozơ.

Những tính chất đúng với saccarozơ là:

Trả lời:

Đáp án A

Saccarozơ vẫn phản ứng với Cu(OH)2 trong NaOH ở nhiệt độ thường ( chỉ thể hiện phản ứng với Cu(OH)2 tính chất của ancol còn NaOH ko hề tham gia phản ứng ở đây )

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Saccarozo có thể tác dụng với các chất nào sau đây

Xem đáp án » 12/08/2019 15,239

Câu 2:

Đồng phân của glucozơ là:

Xem đáp án » 12/08/2019 10,180

Câu 3:

Sản phẩm cuối cùng khi thủy phân tinh bột là

Xem đáp án » 12/08/2019 4,451

Câu 4:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 12/08/2019 3,750

Câu 5:

Miếng chuối xanh tác dụng với dung dịch iot cho màu xanh do chuối xanh có chứa

Xem đáp án » 12/08/2019 2,717

Câu 6:

Chất nào sau đây thuộc loại đi saccarit?

Xem đáp án » 12/08/2019 1,822

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »