Câu hỏi:

12/08/2019 289

Trong điều kiện thường. X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit thu được glucozơ. Tên gọi của X là

Trả lời:

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Saccarozo có thể tác dụng với các chất nào sau đây

Xem đáp án » 12/08/2019 15,390

Câu 2:

Đồng phân của glucozơ là:

Xem đáp án » 12/08/2019 10,221

Câu 3:

Sản phẩm cuối cùng khi thủy phân tinh bột là

Xem đáp án » 12/08/2019 4,476

Câu 4:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 12/08/2019 3,813

Câu 5:

Miếng chuối xanh tác dụng với dung dịch iot cho màu xanh do chuối xanh có chứa

Xem đáp án » 12/08/2019 2,748

Câu 6:

Chất nào sau đây thuộc loại đi saccarit?

Xem đáp án » 12/08/2019 1,843

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »