Câu hỏi:

15/03/2020 10,760

Vì sao nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ khôi phục kinh tế, Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu so với các nước tư bản phương Tây: sản phẩm nông nghiệp chiếm đến 2/3 tổng sản phẩm Quốc dân, Liên Xô phải nhập máy móc của nước ngoài... Chính vì vậy, muốn xây dựng chế độ xã hội mới phải mở đầu bằng việc thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa theo đường lối ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung chủ yếu của Chính sách kinh tế mới. Chính sách này đã tác động như thế nào đến tình hình nước Nga?

Xem đáp án » 15/03/2020 2,934

Câu 2:

Nêu những thành tựu về văn hóa – giáo dục của Liên Xô trong thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925 – 1941)

Xem đáp án » 15/03/2020 1,904

Câu 3:

Trình bày những biến đổi về mọi mặt ở Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 đến năm 1941.

Xem đáp án » 15/03/2020 1,225

Câu 4:

Sưu tầm một vài mẩu chuyện về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô những năm 1925 – 1941.

Xem đáp án » 15/03/2020 991

Câu 5:

Nêu nội dung của Chính sách kinh tế mới.

Xem đáp án » 15/03/2020 359

Câu 6:

Bức áp phích (SGK, trang 83) nói lên điều gì?

Xem đáp án » 15/03/2020 322

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK