Câu hỏi:

15/03/2020 993

Sưu tầm một vài mẩu chuyện về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô những năm 1925 – 1941.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đang biên soạn...

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa?

Xem đáp án » 15/03/2020 10,820

Câu 2:

Nội dung chủ yếu của Chính sách kinh tế mới. Chính sách này đã tác động như thế nào đến tình hình nước Nga?

Xem đáp án » 15/03/2020 2,982

Câu 3:

Nêu những thành tựu về văn hóa – giáo dục của Liên Xô trong thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925 – 1941)

Xem đáp án » 15/03/2020 1,907

Câu 4:

Trình bày những biến đổi về mọi mặt ở Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 đến năm 1941.

Xem đáp án » 15/03/2020 1,227

Câu 5:

Nêu nội dung của Chính sách kinh tế mới.

Xem đáp án » 15/03/2020 362

Câu 6:

Bức áp phích (SGK, trang 83) nói lên điều gì?

Xem đáp án » 15/03/2020 325

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK