Câu hỏi:

15/03/2020 360

Nêu nội dung của Chính sách kinh tế mới.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

+ Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực, thay bằng thuế lương thực.

+ Tự do buôn bán, mở lại các chợ.

+ Cho phép tư nhân mở các xí nghiệp nhỏ.

+ Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa?

Xem đáp án » 15/03/2020 10,762

Câu 2:

Nội dung chủ yếu của Chính sách kinh tế mới. Chính sách này đã tác động như thế nào đến tình hình nước Nga?

Xem đáp án » 15/03/2020 2,943

Câu 3:

Nêu những thành tựu về văn hóa – giáo dục của Liên Xô trong thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925 – 1941)

Xem đáp án » 15/03/2020 1,904

Câu 4:

Trình bày những biến đổi về mọi mặt ở Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 đến năm 1941.

Xem đáp án » 15/03/2020 1,225

Câu 5:

Sưu tầm một vài mẩu chuyện về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô những năm 1925 – 1941.

Xem đáp án » 15/03/2020 991

Câu 6:

Bức áp phích (SGK, trang 83) nói lên điều gì?

Xem đáp án » 15/03/2020 322

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK