Câu hỏi:

22/08/2019 1,521

Hợp chất H2NCH2COOH có tên gọi là

Trả lời:

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Amin tồn tại ở trạng thái lỏng trong điều kiện thường là

Xem đáp án » 22/08/2019 19,395

Câu 2:

Khi thủy phân không hoàn toàn pentapeptit Ala-Gly-Val-Gly-Ala được tối đa bao nhiêu tripeptit khác nhau?

Xem đáp án » 22/08/2019 6,910

Câu 3:

Công thức cấu tạo thu gọn của etylamin là

Xem đáp án » 22/08/2019 6,394

Câu 4:

Chất nào sau đây vừa phản ứng được với NaOH vừa phản ứng được với HCl?

Xem đáp án » 23/08/2019 4,202

Câu 5:

Thủy phân hoàn toàn tripeptit X, thu được glyxin và alanin. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là.

Xem đáp án » 23/08/2019 3,494

Câu 6:

Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là

Xem đáp án » 22/08/2019 2,585

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »