Câu hỏi:

03/04/2020 7,083

Tính Δy và yx của các hàm số sau theo x và Δxy = x2 - 1

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm số gia của hàm số fx = x3, biết rằng:

a.x0 = 1; Δx = 1;

b.x0 = 1; Δx = -0,1;

Xem đáp án » 03/04/2020 29,877

Câu 2:

Một vật rơi tự do theo phương trình s = 1/2 gt2, trong đó g9,8m/s2 là gia tốc trọng trường.

a. Tìm vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng thời gian từ t t = 5s đến t + Δt, trong các trường hợp Δt=0,1s; Δt=0,05s; Δt=0,001s.

b. Tìm vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t = 5s.

Xem đáp án » 03/04/2020 28,877

Câu 3:

Viết phương trình tiếp tuyến đường cong y=x3.

a. Tại điểm -1;1;

b. Tại điểm có hoành độ bằng 2;

c. Biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng 3.

Xem đáp án » 03/04/2020 17,984

Câu 4:

Tính Δy và yx của các hàm số sau theo x và Δx: y = 2x - 5

Xem đáp án » 03/04/2020 11,493

Câu 5:

Viết phương trình tiếp tuyến của hypebol y = 1x

a) Tại điểm 12; 2 ;

b) Tại điểm có hoành độ bằng -1;

c) Biết rằng hệ số góc của tiếp tuyến bằng -14

Xem đáp án » 03/04/2020 9,063

Câu 6:

Bằng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của các hàm số:

a) fx = x2 tại điểm x bất kì;

b) gx = 1/x tại điểm bất kì x  0

Xem đáp án » 03/04/2020 5,060

Bình luận


Bình luận