Câu hỏi:

24/08/2019 5,151

Amin CH3-CH2-CH(NH2)-CH3 có tên là:

Trả lời:

Chọn đáp án B.

Amin CH3-CH2-CH(NH2)-CH3 có tên là 2-amino butan

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức của alanin là

Xem đáp án » 25/08/2019 44,664

Câu 2:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

Xem đáp án » 25/08/2019 43,387

Câu 3:

Valin có công thức cấu tạo là

Xem đáp án » 25/08/2019 36,944

Câu 4:

Amin nào sau đây là amin bậc 3?

Xem đáp án » 25/08/2019 13,728

Câu 5:

Cho sơ đồ phản ứng trong dung dịch:

Alanin +NaOH   X  +HCl Y. (X, Y là các chất hữu cơ và HCl dùng dư). Công thức của Y là

Xem đáp án » 24/08/2019 13,005

Câu 6:

Hợp chất H2NCH(CH3)COOH có tên gọi là

Xem đáp án » 25/08/2019 11,682

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »