Câu hỏi:

24/08/2019 1,813

Cho các phát biểu sau:

(1) Ở điều kiện thường, anilin là chất rắn, tan ít trong nước.

(2) Nhỏ nước brom vào dung dịch anilin, thấy xuất hiện kết tủa trắng.

(3) Dung dịch anilin làm phenolphtalein đổi màu.

(4) Ứng với công thức phân tử C2H7N,có 1 đồng phân là amin bậc 2

(5) Các peptit đều cho phân ứng màu biure.

Tổng số phát biểu đúng là

Trả lời:

Chọn đáp án A.

(1)Sai. Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng.

(2) Đúng. Anilin phản ứng với brom tạo kết tủa trắng 2,4,6-tribromanilin.

(3) Sai. Dung dịch anilin không làm phenolphtalein đổi màu.

(4) Đúng. 1 đồng phân amin bậc 2 là CH3NHCH3.

(5) Sai. Chỉ các peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên mới cho phản ứng màu biure.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức của alanin là

Xem đáp án » 25/08/2019 44,656

Câu 2:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

Xem đáp án » 25/08/2019 43,380

Câu 3:

Valin có công thức cấu tạo là

Xem đáp án » 25/08/2019 36,928

Câu 4:

Amin nào sau đây là amin bậc 3?

Xem đáp án » 25/08/2019 13,722

Câu 5:

Cho sơ đồ phản ứng trong dung dịch:

Alanin +NaOH   X  +HCl Y. (X, Y là các chất hữu cơ và HCl dùng dư). Công thức của Y là

Xem đáp án » 24/08/2019 12,997

Câu 6:

Hợp chất H2NCH(CH3)COOH có tên gọi là

Xem đáp án » 25/08/2019 11,675

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »