Câu hỏi:

05/11/2021 2,170

Hai thành phố A và B cách nhau 360 km. Lúc 5 giờ sáng, 2 ô tô khởi hành từ hai thành phố đó hướng về nhau. Xe từ A có vận tốc v1 = 50 km/h, xe kia có vận tốc v2 = 40 km/h. Hỏi 2 ô tô sẽ gặp nhau lúc mấy giờ ? Tại vị trí cách B bao nhiêu km ?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

Chọn thành phố A làm mốc, chiều dương là chiều chuyển động từ A đến B. Gốc thời gian là lúc 5 giờ sáng.

Gọi thời gian kể từ lúc xe 2 xe bắt đầu chạy tới lúc hai xe gặp nhau là t.

Phương trình tọa độ của ô tô đi từ A là: xA = 50.t

Vì xe tại B đi theo chiều từ B về A (theo chiều âm) nên phương trình tọa độ của ô tô đi từ B là: xB = 360 - 40.t

Hai xe gặp nhau khi xA = xB → 50t = 360 – 40t

→ t = 4 → Thời điểm lúc hai xe gặp nhau là 5 giờ + 4 giờ = 9 giờ;

Khi đó xA = 50.t = 200 km

Vậy vị trí hai xe gặp nhau cách B một khoảng là 360 – 200 = 160 km.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một đoàn tàu đang chạy với tốc độ 72km/h thì hãm phanh, chạy thẳng chậm dần đều, sau 10s tốc độ giảm xuống còn 54km/h.Sau bao lâu kể từ lúc hãm tàu dừng lại

Xem đáp án » 05/11/2021 70,095

Câu 2:

Một đoàn tàu đang đi với tốc độ 10 m/s thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều. Sau khi đi thêm được 64 m thì tốc độ của nó chỉ còn 21,6 km/h. Gia tốc của xe và quãng đường xe đi thêm được kể từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại là

Xem đáp án » 26/11/2021 59,670

Câu 3:

Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 54 (km/h) thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều, sau đó đi thêm 125 (m) nữa thì dừng hẳn. 5 giây sau khi hãm phanh, tàu chạy với vận tốc bằng

Xem đáp án » 25/11/2021 46,643

Câu 4:

Trong các phương trình chuyển động thẳng đều sau đây, phương trình nào biểu diễn chuyển động không xuất phát từ gốc toạ độ và ban đầu hướng về gốc toạ độ ?

Xem đáp án » 05/11/2021 42,351

Câu 5:

Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox với phương trình x = 5 + 6t - 0,2t(m; s). Tọa độ và vận tốc tức thời của chất điểm lúc t = 2s là

Xem đáp án » 05/11/2021 40,993

Câu 6:

Phương trình quãng đường của một chất điểm có dạng: s = 10t + 4t2 (x:m; t:s). Lúc t = 2 s vận tốc của vật là

Xem đáp án » 05/11/2021 29,639

Câu 7:

Một ô-tô đang chuyển động với vận tốc 21,6 (km/h) thì xuống dốc chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = 0,5 (m/s2) và khi xuống đến chân dốc đạt vận tốc 43,2 (km/h). Chiều dài dốc là

Xem đáp án » 05/11/2021 23,083

Bình luận


Bình luận