Câu hỏi:

05/11/2021 1,826

Lúc trời không có gió, một máy bay từ địa điểm A đến địa điểm B theo một đường thẳng với vận tốc không đổi 100 m/s hết 2 h 20 phút. Khi bay trở lại, gặp gió nên từ B về A máy bay bay hết 2 h 30 phút. Xác định vận tốc của gió.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

Lúc trời không có gió, một máy bay từ địa điểm A đến địa điểm B (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một đoàn tàu đang chạy với tốc độ 72km/h thì hãm phanh, chạy thẳng chậm dần đều, sau 10s tốc độ giảm xuống còn 54km/h.Sau bao lâu kể từ lúc hãm tàu dừng lại

Xem đáp án » 05/11/2021 70,095

Câu 2:

Một đoàn tàu đang đi với tốc độ 10 m/s thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều. Sau khi đi thêm được 64 m thì tốc độ của nó chỉ còn 21,6 km/h. Gia tốc của xe và quãng đường xe đi thêm được kể từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại là

Xem đáp án » 26/11/2021 59,670

Câu 3:

Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 54 (km/h) thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều, sau đó đi thêm 125 (m) nữa thì dừng hẳn. 5 giây sau khi hãm phanh, tàu chạy với vận tốc bằng

Xem đáp án » 25/11/2021 46,643

Câu 4:

Trong các phương trình chuyển động thẳng đều sau đây, phương trình nào biểu diễn chuyển động không xuất phát từ gốc toạ độ và ban đầu hướng về gốc toạ độ ?

Xem đáp án » 05/11/2021 42,350

Câu 5:

Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox với phương trình x = 5 + 6t - 0,2t(m; s). Tọa độ và vận tốc tức thời của chất điểm lúc t = 2s là

Xem đáp án » 05/11/2021 40,992

Câu 6:

Phương trình quãng đường của một chất điểm có dạng: s = 10t + 4t2 (x:m; t:s). Lúc t = 2 s vận tốc của vật là

Xem đáp án » 05/11/2021 29,639

Câu 7:

Một ô-tô đang chuyển động với vận tốc 21,6 (km/h) thì xuống dốc chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = 0,5 (m/s2) và khi xuống đến chân dốc đạt vận tốc 43,2 (km/h). Chiều dài dốc là

Xem đáp án » 05/11/2021 23,083

Bình luận


Bình luận

Nguyen Lam
20:20 - 05/08/2019

Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a từ trạng thái đứng yên và đi được quãng đường s trong thời gian t. Hãy tính khoảng thời gian vật đi hết 1 mét đầu tiên

Anh Nguyễn
19:24 - 28/09/2020

g=10m/s.
s=1/2 gt^2= 1/2 * 10*t^2.
Mà s=1m. Suy ra: t= căn 5/5 m/s

Nguyễn Thị Lệ Giang
20:17 - 10/09/2019

Một Đoàn Tàu vào ga đang chuyển động với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều sau 20 giây vận tốc còn 18 km /h Hỏi sau bao lâu kể từ khi hãm phanh thì tàu dừng lại

Hoa Thiển
22:11 - 18/09/2019

2 ô tô chuyển động trên cùng 1 đường thẳng. Nếu vận tốc xe A =50 km/h . Vận tốc xe B = 30km/h. Hỏi vận tốc xe A so với xe B và vận tốc xe B so với xe A bằng bao nhiêu?

Đúng Rồi
18:05 - 22/09/2019

một chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần đều trên một đường thẳng AB biết tốc độ của chất điểm a b lần lượt là 15 m trên giây và 30 m s tốc độ của chất điểm khi đi qua điểm c trên đoạn AB với AC = 2 BC

CY Bình
20:58 - 24/09/2019

Một đòan tàu đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 54 km/h thì hãm phanh . Tàu chạy chậm dần đều và dừng hẵn sau khi chạy thêm 120m . hỏi sao 10 s kể từ khi hãm phanh tàu có vận tốc và đi được đọan đường bao nhiu