Câu hỏi:

06/04/2020 12,193

Phát biểu không đúng là: 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là sai? 

Xem đáp án » 08/04/2020 18,461

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng

Xem đáp án » 08/04/2020 15,026

Câu 3:

Nhận định nào sau đây đúng? 

Xem đáp án » 06/04/2020 14,868

Câu 4:

Chọn phát biểu sai

Xem đáp án » 06/04/2020 11,769

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây sai

Xem đáp án » 08/04/2020 11,408

Câu 6:

Nhận xét nào sau đây sai

Xem đáp án » 06/04/2020 10,607

Bình luận


Bình luận