Câu hỏi:

06/04/2020 11,948

Chọn phát biểu sai

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là sai? 

Xem đáp án » 08/04/2020 18,611

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng

Xem đáp án » 13/04/2020 15,634

Câu 3:

Nhận định nào sau đây đúng? 

Xem đáp án » 13/04/2020 15,104

Câu 4:

Phát biểu không đúng là: 

Xem đáp án » 06/04/2020 12,321

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây sai

Xem đáp án » 08/04/2020 11,501

Câu 6:

Nhận xét nào sau đây sai

Xem đáp án » 13/04/2020 10,653

Bình luận


Bình luận