Câu hỏi:

13/04/2020 15,547

Phát biểu nào sau đây đúng

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

Vì protein được tạo thành từ các phân tử α–amino axit

Khi thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α-amino axit

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là sai? 

Xem đáp án » 08/04/2020 18,580

Câu 2:

Nhận định nào sau đây đúng? 

Xem đáp án » 13/04/2020 15,082

Câu 3:

Phát biểu không đúng là: 

Xem đáp án » 06/04/2020 12,299

Câu 4:

Chọn phát biểu sai

Xem đáp án » 06/04/2020 11,925

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây sai

Xem đáp án » 08/04/2020 11,486

Câu 6:

Nhận xét nào sau đây sai

Xem đáp án » 13/04/2020 10,645

Bình luận


Bình luận