Câu hỏi:

26/04/2020 556

Tìm các số tự nhiên n thỏa mãn mỗi bất phương trình sau: n+22 – (n – 3)(n + 3)40

Trả lời:

Ta có: n+22 – (n – 3)(n + 3)  40

       ⇔ n2 + 4n + 4 – n2 + 9  40

       ⇔ 4n < 40 – 13

       ⇔ n < 27/4

Vậy các số tự nhiên cần tìm là 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giải các bất phương trình: 1-2x4-2<1-5x8

Xem đáp án » 26/04/2020 2,601

Câu 2:

Giải các bất phương trình: 3x-14>2

Xem đáp án » 26/04/2020 1,042

Câu 3:

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số 3x + 9 > 0

Xem đáp án » 26/04/2020 1,028

Câu 4:

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số 2x – 4 < 0

Xem đáp án » 26/04/2020 886

Câu 5:

Giải các bất phương trình: 2x + 3 < 6 – (3 – 4x)

Xem đáp án » 26/04/2020 734

Câu 6:

Tìm số nguyên x bé nhất thỏa mãn mỗi bất phương trình sau: 4,2 – (3 – 0,4x) > 0,1x + 0,5

Xem đáp án » 26/04/2020 705

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85