Câu hỏi:

19/05/2020 25,730

CO không khử được các oxit trong nhóm nào sau đây ?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

CO chỉ khử được oxit của các kim loại đứng sau nhôm trong dãy hoạt động  hóa học → MgO; Al2O3 không bị khử.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhóm nào sau đây gồm các muối không bị nhiệt phân ?

Xem đáp án » 19/05/2020 29,388

Câu 2:

Hấp thụ hoàn toàn 3,584 lít CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch CaOH2  0,05M được kết tủa X và dung dịch Y. So với dung dịch CaOH2 ban đầu thì khối lượng dung dịch Y

Xem đáp án » 07/01/2021 25,843

Câu 3:

Quặng nào sau đây chứa CaCO3 ?

Xem đáp án » 19/05/2020 21,321

Câu 4:

Cho 11,6 gam hỗn hợp gồm oxit và muối cacbonat của kim loại kiềm R. Hòa tan hết hỗn hợp trên cần vừa đủ 0,2 mol HCl. Kim loại R là

Xem đáp án » 10/09/2020 14,352

Câu 5:

Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế CO2 trong phòng thí nghiệm

Xem đáp án » 19/05/2020 14,058

Câu 6:

Na2CO3 lẫn tạp chất là NaHCO3. Cách nào sau đây có thể thu được Na2CO3 tinh khiết ?

Xem đáp án » 19/05/2020 12,719

Bình luận


Bình luận