Câu hỏi:

19/05/2020 29,361

Nhóm nào sau đây gồm các muối không bị nhiệt phân ?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

Muối cacbonat trung hòa của kim loại kiềm không bị nhiệt phân.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hấp thụ hoàn toàn 3,584 lít CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch CaOH2  0,05M được kết tủa X và dung dịch Y. So với dung dịch CaOH2 ban đầu thì khối lượng dung dịch Y

Xem đáp án » 07/01/2021 25,765

Câu 2:

CO không khử được các oxit trong nhóm nào sau đây ?

Xem đáp án » 19/05/2020 25,620

Câu 3:

Quặng nào sau đây chứa CaCO3 ?

Xem đáp án » 19/05/2020 21,313

Câu 4:

Cho 11,6 gam hỗn hợp gồm oxit và muối cacbonat của kim loại kiềm R. Hòa tan hết hỗn hợp trên cần vừa đủ 0,2 mol HCl. Kim loại R là

Xem đáp án » 10/09/2020 14,348

Câu 5:

Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế CO2 trong phòng thí nghiệm

Xem đáp án » 19/05/2020 14,050

Câu 6:

Na2CO3 lẫn tạp chất là NaHCO3. Cách nào sau đây có thể thu được Na2CO3 tinh khiết ?

Xem đáp án » 19/05/2020 12,715

Bình luận


Bình luận