Bài 16: HỢP CHẤT CỦA CACBON

  • 3966 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế CO trong phòng thí nghiệm

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Quặng nào sau đây chứa CaCO3 ?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Đolomit: CaCO3.MgCO3

Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O             

Pirit sắt: FeS2                

Xiđerit: FeCO3


Câu 3:

CO không khử được các oxit trong nhóm nào sau đây ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

CO chỉ khử được oxit của các kim loại đứng sau nhôm trong dãy hoạt động  hóa học → MgO; Al2O3 không bị khử.


Câu 4:

Nhóm nào sau đây gồm các muối không bị nhiệt phân ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Muối cacbonat trung hòa của kim loại kiềm không bị nhiệt phân.


Câu 5:

Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế CO2 trong phòng thí nghiệm

Xem đáp án

Chọn đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

1 năm trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận

Ngọc Quỳnh Trần
10:38 - 05/12/2020

câu này đáp án là c mới đúng ạ

VJ Trợ giảng Hóa học 2
08:56 - 07/12/2020

em có thể nói rõ câu nào được không ?