Câu hỏi:

07/05/2020 9,304

Để bảo vệ động vật quý hiếm cần làm gì?

Đáp án chính xác

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để bảo vệ động vật quý hiếm cần đẩy mạnh việc bảo vệ môi trường sống của chúng, cấm săn bắn, buôn bán trái phép, đẩy mạnh việc chăn nuôi và xây dựng các khu dự trữ thiên nhiên.

→ Đáp án D

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức rất nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 3,048

Câu 2:

Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về?

Xem đáp án » 30/07/2020 2,936

Câu 3:

Đặc điểm của động vật ít nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 2,706

Câu 4:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức sẽ nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 1,795

Câu 5:

Đặc điểm của động vật sẽ nguy cấp là gì?

Xem đáp án » 30/07/2020 1,275

Câu 6:

Đặc điểm của động vật rất nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 1,239

Bình luận


Bình luận