Câu hỏi:

07/05/2020 5,943

Để bảo vệ động vật quý hiếm cần làm gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để bảo vệ động vật quý hiếm cần đẩy mạnh việc bảo vệ môi trường sống của chúng, cấm săn bắn, buôn bán trái phép, đẩy mạnh việc chăn nuôi và xây dựng các khu dự trữ thiên nhiên.

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về?

Xem đáp án » 30/07/2020 2,215

Câu 2:

Đặc điểm của động vật ít nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 2,195

Câu 3:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức rất nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 2,098

Câu 4:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức sẽ nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 1,476

Câu 5:

Đặc điểm của động vật sẽ nguy cấp là gì?

Xem đáp án » 30/07/2020 1,000

Câu 6:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 873

Bình luận


Bình luận