Câu hỏi:

30/07/2020 1,149

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức nguy cấp là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A
Tôm hùm đá, rùa núi vàng có nguy cơ tuyệt chủng ở mức nguy cấp.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để bảo vệ động vật quý hiếm cần làm gì?

Xem đáp án » 07/05/2020 8,586

Câu 2:

Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về?

Xem đáp án » 30/07/2020 2,801

Câu 3:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức rất nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 2,781

Câu 4:

Đặc điểm của động vật ít nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 2,596

Câu 5:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức sẽ nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 1,714

Câu 6:

Đặc điểm của động vật sẽ nguy cấp là gì?

Xem đáp án » 30/07/2020 1,207

Bình luận


Bình luận