Câu hỏi:

30/07/2020 1,792

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức sẽ nguy cấp là?

Đáp án chính xác

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Cà cuống, cá ngựa gai có nguy cơ tuyệt chủng ở mức sẽ nguy cấp

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để bảo vệ động vật quý hiếm cần làm gì?

Xem đáp án » 07/05/2020 9,275

Câu 2:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức rất nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 3,029

Câu 3:

Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về?

Xem đáp án » 30/07/2020 2,927

Câu 4:

Đặc điểm của động vật ít nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 2,701

Câu 5:

Đặc điểm của động vật sẽ nguy cấp là gì?

Xem đáp án » 30/07/2020 1,272

Câu 6:

Đặc điểm của động vật rất nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 1,236

Bình luận


Bình luận