Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 60: (có đáp án) Động vật quý hiếm (phần 2)

  • 1822 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Thế nào là động vật quý hiếm?

Xem đáp án

Đáp án B

Động vật quý hiếm là những động vật sống trong thiên nhiên trong vòng 10 năm trở lại đây đang có dấu hiệu giảm sút


Câu 2:

Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về?

Xem đáp án

Đáp án D
Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, nghiên cứu khoa học, xuất khẩu,  là động vật hiện đang có số lượng giảm sút trong tự nhiên.


Câu 3:

Đặc điểm của động vật rất nguy cấp là?

Xem đáp án

Đáp án A
Đặc điểm của động vật rất nguy cấp, số lượng cá thể giảm 80%


Câu 4:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức rất nguy cấp là?

Xem đáp án

Đáp án A
Ốc xà cừ, hươu xạ có nguy cơ tuyệt chủng ở mức rất nguy cấp


Câu 5:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức nguy cấp là?

Xem đáp án

Đáp án A
Tôm hùm đá, rùa núi vàng có nguy cơ tuyệt chủng ở mức nguy cấp.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận