Câu hỏi:

30/07/2020 1,339

Đặc điểm của động vật sẽ nguy cấp là gì?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C
Đặc điểm của động vật sẽ nguy cấp là số lượng cá thể giảm 20%.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để bảo vệ động vật quý hiếm cần làm gì?

Xem đáp án » 07/05/2020 10,057

Câu 2:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức rất nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 3,329

Câu 3:

Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về?

Xem đáp án » 30/07/2020 3,158

Câu 4:

Đặc điểm của động vật ít nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 2,831

Câu 5:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức sẽ nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 1,845

Câu 6:

Đặc điểm của động vật rất nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 1,456

Bình luận


Bình luận