Câu hỏi:

30/07/2020 2,221

Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D
Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, nghiên cứu khoa học, xuất khẩu,  là động vật hiện đang có số lượng giảm sút trong tự nhiên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để bảo vệ động vật quý hiếm cần làm gì?

Xem đáp án » 07/05/2020 5,974

Câu 2:

Đặc điểm của động vật ít nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 2,205

Câu 3:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức rất nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 2,116

Câu 4:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức sẽ nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 1,481

Câu 5:

Đặc điểm của động vật sẽ nguy cấp là gì?

Xem đáp án » 30/07/2020 1,005

Câu 6:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 880

Bình luận


Bình luận