Câu hỏi:

30/07/2020 773

Thế nào là động vật quý hiếm?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Động vật quý hiếm là những động vật sống trong thiên nhiên trong vòng 10 năm trở lại đây đang có dấu hiệu giảm sút

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để bảo vệ động vật quý hiếm cần làm gì?

Xem đáp án » 07/05/2020 5,841

Câu 2:

Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về?

Xem đáp án » 30/07/2020 2,174

Câu 3:

Đặc điểm của động vật ít nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 2,158

Câu 4:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức rất nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 2,047

Câu 5:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức sẽ nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 1,458

Câu 6:

Đặc điểm của động vật sẽ nguy cấp là gì?

Xem đáp án » 30/07/2020 977

Câu 7:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức nguy cấp là?

Xem đáp án » 30/07/2020 858

Bình luận


Bình luận