Câu hỏi:

11/05/2020 2,119

Trong các phần mềm sau phần mềm nào là phần mềm làm phim:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phần mềm làm phim là phần mềm Movie Maker. Còn phần mềm Pascal là phần mềm lập trình. Audacity là phần mềm xử lí âm thanh, word là phần mềm soạn thảo văn bản.

→ Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu trúc tệp dự án phim trong phần mềm Movie Maker gồm:

Xem đáp án » 11/05/2020 2,464

Câu 2:

Các thao tác với tệp dự án phim gồm:

Xem đáp án » 11/05/2020 2,291

Câu 3:

Để khởi động phần mềm Movie Maker ta thực hiện:

Xem đáp án » 11/05/2020 2,287

Câu 4:

Các lệnh, thao tác với phụ đề gồm:

Xem đáp án » 11/05/2020 1,742

Câu 5:

Thao tác cơ bản với lớp hình ảnh gồm

Xem đáp án » 11/05/2020 1,672

Câu 6:

Để xuất phim ta thực hiện:

Xem đáp án » 11/05/2020 1,552

Bình luận


Bình luận